BEHRİNGER EPQ2000 POWER ANFİ

BEHRİNGER EPQ2000 POWER ANFİ

Marka / Model / Kod : Behringer EPQ – 2000 Power Amplifikatör
8Ω (Ohm) Çıkış Gücü : 2 x 600W (Kanal başına tek (1) hoparlördeki gücü)
4Ω (Ohm) Çıkış Gücü : 2 x 1000W (Kanal başına iki (2) hoparlördeki gücü)
2Ω (Ohm) Çıkış Gücü : 2 x 1000W (Kanal başına dört (4) hoparlördeki gücü)
Bridge (Köprü) Gücü : 2000W
Rackmount Şasi Boyutu : 2U (8.88 cm case montaj yüksekliği)
Ağırlık / Boyutlar : 7,0 Kg